Usługi Środowiskowe

Specjalistyczne badanie drzew

Nasza usługa oferuje kompleksowe i zaawansowane badania, które pozwalają na dokładne zrozumienie zdrowia, stabilności i potencjalnych zagrożeń dotyczących drzew na Twoim terenie. Dzięki naszym doświadczonym certyfikowanym inspektorom drzew oraz wykorzystaniu najnowszych technologii, dostarczamy rzetelne dane, które pomogą Ci podjąć odpowiednie działania konserwacyjne i pielęgnacyjne.

Na czym polega specjalistyczne badanie drzew?

Inspekcję wykonujemy z poziomu gruntu, skąd zbieramy podstawowe informacje dendrologiczne i dendrometryczne. Następnie określamy w jakiej kondycji jest dany egzemplarz i na tej podstawie przedstawiamy raport z zaleceniami dotyczącymi pielęgnacji danego drzewa.

Nasza oferta specjalistycznych badań drzew obejmuje:

1. Diagnoza chorób i szkodników: Nasza wykwalifikowana kadra ekspertów identyfikuje choroby i obecność szkodników, które mogą wpływać na zdrowie i stabilność drzewa.

2. Ocena strukturalna drzewa: Przeprowadzamy szczegółową analizę stanu drzewa, uwzględniając ewentualne uszkodzenia, wady konstrukcyjne, rozszczepienia czy puste przestrzenie. Często potrzeba w tym celu przeprowadzić dodatkowo inspekcję korony drzewa.

3. Badania korzeniowe: Dzięki wykorzystaniu podstawowych technik badania korzeni, jesteśmy w stanie ocenić kondycję i rozmieszczenie korzeni, co ma istotny wpływ na stabilność drzewa.

4. Cięcia: W oparciu o nasze badania, rekomendujemy odpowiedni rodzaj formowania drzewa, które wspomogą zdrowy wzrost drzewa i minimalizują potencjalne zagrożenia.

5. Analiza stanu gleby: Badamy skład i jakość gleby, co niekiedy pozwala zrozumieć, jakie czynniki mogą wpływać negatywnie na stan zdrowotny drzewa.

Diagnosta drzew badający drzewo podczas inwentaryzacji drzew i ocenie stanu zdrowotnego zadrzewień

Badanie tomografem sonicznym

Nasza usługa badania drzew z wykorzystaniem tomografu sonicznego zapewnia dokładne, nieinwazyjne i precyzyjne analizy wewnętrznej struktury drzew, co pozwala na oszacowanie ich zdrowia, stabilności oraz wykrycie ukrytych uszkodzeń czy innych problemów.

Na czym polega badanie tomografem sonicznym?

Tomografia soniczna to innowacyjna metoda badania drzew, oparta na analizie prędkości propagacji fal dźwiękowych przez drewno. Dźwięki ultradźwiękowe wnikają w strukturę drzewa i odbijają się od różnych warstw drewna. Dzięki temu tworzy się trójwymiarowy obraz wnętrza drzewa, który pozwala na ocenę jakości i kondycji drewna bez konieczności wycinania próbek.

Nasza oferta badania drzew z wykorzystaniem tomografu sonicznego obejmuje:

1. Wykrywanie wewnętrznych wad: Tomografia soniczna pozwala na precyzyjne zlokalizowanie pustych przestrzeni, rozszczepień, czy ukrytych wewnętrznych uszkodzeń drzewa, które mogą negatywnie wpływać na jego stabilność i zdrowie.

2. Diagnoza chorób i szkodników: Badania tomograficzne pomagają identyfikować zmiany w drewnie, które mogą być spowodowane działaniem chorób lub występowaniem szkodników, co umożliwia szybką reakcję i odpowiednie leczenie.

3. Ocena stanu zdrowotnego drzewa: Na podstawie uzyskanych danych, jesteśmy w stanie ocenić ogólny stan zdrowia drzewa, co pozwala na wczesne wykrycie problemów i podjęcie odpowiednich działań konserwacyjnych.

4. Minimalizacja ryzyka: Badania tomograficzne pozwalają na ocenę potencjalnego ryzyka związanego z konkretnym drzewem. Dzięki temu badaniu często dowiadujemy się czy grubość ścian zdrowego drewna jest wystarczająca, aby bezpiecznie udźwignąć ciężar całego drzewa. W ten sposób minimalizujemy ryzyko  w otoczeniu drzewa.

 

Inwentaryzacje drzew oraz przeglądy zadrzewień

Główne korzyści naszej usługi inwentaryzacji drzew i krzewów:

1. Kompleksowe dane: Przeprowadzamy szczegółowy przegląd i analizę wszystkich drzew i krzewów na danym terenie. Rejestrujemy takie dane, jak: gatunek, wiek, wysokość, obwód, stan zdrowotny oraz ewentualne zagrożenia.

2.  Planowanie i zarządzanie: Dane z inwentaryzacji pomagają w opracowaniu strategii zarządzania drzewami i krzewami. Dzięki temu można efektywniej planować przyszłe działania konserwacyjne, pielęgnacyjne i renowacyjne.

3.  Bezpieczeństwo i ochrona: Poznanie stanu zdrowotnego drzew i krzewów pozwala zidentyfikować potencjalne zagrożenia, takie jak obumarłe konary, choroby czy uszkodzenia. Dzięki temu można podjąć odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu minimalizacji ryzyka dla ludzi i mienia.

4.  Prawidłowa ocena: Inwentaryzacja drzew i krzewów dostarcza rzetelnych danych. Wykonywana przez certyfikowanych inspektorów drzew gwarantuje Wam ekspercką obsługę

5.  Planowanie zielonych przestrzeni: Posiadając kompletną listę gatunków drzew i krzewów oraz ich rozmieszczenie, można skuteczniej projektować zielone przestrzenie, parki, aleje czy ogrody, uwzględniając różnorodność roślin i ich rozmieszczenie.

Nasi specjaliści posiadają wiedzę i doświadczenie w przeprowadzaniu inwentaryzacji drzew i krzewów zgodnie z najwyższymi standardami. Dzięki tej usłudze będziesz miał kompletny obraz Twojego terenu. Pozwoli to na efektywne i tańsze zarządzanie i ochronę cennych drzew i krzewów, przyczyniając się do utrzymania zdrowego i estetycznego otoczenia.

Inwentaryzacje i ekspertyzy przyrodnicze

Nasza usługa oferuje wszechstronne i zaawansowane rozwiązania, dzięki którym zyskasz pełen obraz różnorodności i wartości ekologicznej Twojego terenu. Dzięki naszemu doświadczeniu, zaangażowaniu oraz wykorzystaniu najnowszych technologii, jesteśmy w stanie dostarczyć dokładne i rzetelne dane, które pozwolą Ci lepiej zrozumieć i chronić przyrodę wokół siebie.

Nasza oferta inwentaryzacji i ekspertyz przyrodniczych obejmuje:

1. Inwentaryzacje flory i fauny: Nasza wysoko wykwalifikowana ekipa przeprowadza kompleksowe badania, które pozwalają na identyfikację występujących gatunków roślin i zwierząt oraz oszacowanie ich liczebności. Dzięki temu otrzymasz pełen obraz bioróżnorodności Twojego terenu.

2. Badania siedlisk przyrodniczych: Dokładnie analizujemy różnorodne siedliska, takie jak: lasy, łąki, mokradła czy rzeki, oceniając ich stan i potencjał przyrodniczy. Na podstawie tych danych, proponujemy odpowiednie metody ochrony i zachowania walorów ekologicznych.

3. Ekspertyzy drzew: Przeprowadzamy rzetelne ekspertyzy drzew, uwzględniając stan zdrowotny, wiek, oraz potencjalne zagrożenia. Te informacje pozwolą na właściwe zarządzanie zielenią, minimalizując ryzyko dla ludzi i mienia.

4. Planowanie ochrony przyrody: Na podstawie zgromadzonych danych, jesteśmy w stanie opracować spersonalizowane plany ochrony przyrody, uwzględniając unikalne cechy Twojego obszaru i spełniając Twoje cele dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

Nadzór dendrologiczny

Nasza oferta zapewnia kompleksowy i profesjonalny nadzór nad drzewami podczas całego procesu inwestycyjnego.

Nasza usługa nadzoru dendrologicznego obejmuje:

1. Regularne inspekcje drzew: Regularnie przeprowadzane kompleksowe inspekcje, weryfikujące stan zdrowia i ogólną kondycję drzew przed, po i w trakcie procesu inwestycyjnego. To pozwala na wczesne wykrycie potencjalnych zagrożeń i podjęcie odpowiednich działań prewencyjnych.

2. Wyznaczenie stref ochrony drzew: W trakcie trwania procesu inwestycyjnego często konieczne jest wyznaczenie stref ochronnych dla drzew. 

3. Diagnoza chorób i szkodników: Nasi wykwalifikowani arboryści identyfikują i diagnozują choroby oraz infekcje spowodowane przez szkodniki, aby podjąć odpowiednie leczenie i zabezpieczyć drzewa przed dalszym uszkodzeniem.

4. Pielęgnacja i zabezpieczenie drzew: W ramach nadzoru dendrologicznego rekomendujemy odpowiednie metody pielęgnacji i przycinania drzew, aby wspomóc ich zdrowy wzrost i estetyczny wygląd. Rekomendujemy odpowiednie w danej sytuacji zabezpieczenie drzew przed szkodami mechanicznymi. 

5. Doradztwo i planowanie: Służymy inwestorom i wykonawcom pomocą w doborze najlepszych rozwiązań w zakresie ochrony zieleni na terenach inwestycyjnych.

Skip to content