Usługi Dronem

Naloty multispektralne nad drzewostanami

Naloty dronami wyposażonymi w kamery multispektralne pozwalają bardzo dokładnie stwierdzić czy i gdzie mamy problem. Wykonanie zdjęć w różnych w różnych zakresach barw pokazują dokładny obraz wegetacji danych egzemplarzy.

Co oferujemy:

1. Profesjonalna Diagnoza:  Przeprowadzamy dokładne naloty z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu. Dzięki obrazom spektralnym możemy dokładnie sklasyfikować dany obszar do odpowiedniego zaburzenia wegetacji.

2. Wykrywanie Zagrożeń: Jesteśmy w stanie określić, gdzie dokładnie znajduje się ognisko gradacji. Jak bardzo uszkodzony jest drzewostan. Możemy również porównać stan zdrowego drzewostanu do zainfekowanego.

3. Indywidualne Rozwiązania: Każda uprawa ma swoje specyficzne potrzeby. Dlatego oferujemy indywidualne rozwiązania umożliwiające w sposób jak najmniej inwazyjny uporania się ze szkodnikami.

4. Skuteczne Działania Naprawcze: W przypadku wykrycia zagrożeń, natychmiast podejmujemy skuteczne działania naprawcze, które zminimalizują Twoją stratę.

5. Regularne Raporty: Regularnie otrzymasz rzetelne raporty zawierające stan Twoich lasów, zidentyfikowane zagrożenia i podjęte działania. 

Naloty multispektralne nad akwenami

Budowanie map multispektralnych nad zbiornikami wody pomaga w ich monitorowaniu i ustalaniu m.in. aktualny zasięg występowania zakwitu sinic.

Co oferujemy:

  1. Zaawansowane Technologie: Wykorzystujemy drony wyposażone w specjalistyczne multispektralne, które pozwalają na dokładne analizy powierzchni wody. Dzięki temu wykrywamy problemy związane z ich zasięgiem występowania oraz możemy rozplanować dalsze działania.
  2. Szybka i Bezpieczna Inspekcja: Drony umożliwiają szybką i bezpieczną analizę dużych obszarów wodnych bez konieczności „osobistej” interwencji. To skraca czas inspekcji oraz minimalizuje ryzyko uszkodzeń.
  3. Wczesne Wykrywanie Problemów: Dzięki naszym rozwiązaniom możemy identyfikować potencjalne przeszkody  wczesnym etapie. To pozwala na szybką interwencję i minimalizuje straty wynikające z poślizgu czasowego.
  4. Szczegółowe Raporty: Po przeprowadzeniu inspekcji otrzymasz szczegółowy raport zawierający wyniki analizy, wykryte problemy oraz zalecenia.
  5. Oszczędność Czasu i Kosztów: Inspekcje z dronów są znacznie szybsze i bardziej efektywne niż tradycyjne metody. Pozwalają na skrócenie czasu inspekcji oraz minimalizację kosztów związanych z długotrwałymi interwencjami ręcznymi.

Mapowanie 3D i 2D terenu

Nasza zaawansowana technologia pozwala na precyzyjne i wszechstronne tworzenie map terenowych w formacie 3D oraz 2D. Dzięki temu, modułowi RTK nasze pomiary wykonywane są z dokładnością do 1 cm. Możemy wykonać dla Ciebie modele prawie każdego obiektu, abyś Ty mógł na jego podstawie stworzyć projekt.

Jak działa nasza usługa mapowania 3D i 2D terenu z dronem?

  1. Zbieranie danych: Nasze drony wyposażone są w specjalistyczne kamery, które precyzyjnie rejestrują dane terenu. Drony przeprowadzają przeloty w określonych wzorcach, co pozwala na zebranie kompleksowych informacji.
  2. Cyfrowa obróbka: Po zebraniu danych, przystępujemy do ich cyfrowej obróbki. Dzięki zaawansowanemu oprogramowaniu, tworzymy mapy terenu w formacie 3D i 2D, które są precyzyjne i rzetelne.

  3. Mapy 3D: Nasza technologia pozwala na tworzenie realistycznych map terenu w formacie 3D, które umożliwiają łatwą wizualizację terenowych cech i detali. 

  4. Mapy 2D: Oprócz map 3D, dostarczamy również mapy terenu w formacie 2D, które pozwalają na szczegółową analizę i interpretację danych.

  5. Analiza i interpretacja danych: Nasz zespół ekspertów analizuje zebrane dane i dostarcza Ci szczegółowe raporty oraz rekomendacje, które mogą być wykorzystane w różnych branżach i celach.

Kontrola drzewostanów, nasadzeń, upraw, terenów zielonych, zadrzewień, parków

Kamery multispektralne zamontowane do naszych dronów pozwalają na dokładne badanie drzew i roślinności. Umożliwia precyzyjne monitorowanie i ocenę stanu drzewostanów oraz nasadzeń. Dzięki temu, dostarczymy kompleksowe dane, które pomogą w podejmowaniu decyzji związanych z ochroną, zarządzaniem oraz pielęgnacją drzew i roślinności.

Nasza Ekspertyza:

1. Zaawansowana Technologia: Korzystamy z dronów wyposażonych w kamery multispektralne umożliwiające nam szczegółową analizę każdego drzewa czy rośliny. Nasza technologia pozwala na identyfikację potencjalnych zagrożeń i problemów wczesnym etapie.

2. Dokładne Mapowanie: Drony umożliwiają tworzenie dokładnych map terenu, na których widoczne są szczegóły dotyczące zdrowia i kondycji drzewostanów oraz nasadzeń. Dzięki temu możemy w precyzyjny sposób określić obszary wymagające specjalnej uwagi.

3. Wczesne Wykrywanie Problemów: Nasza usługa pozwala na wczesne wykrywanie chorób, uszkodzeń czy innych problemów dotyczących drzewostanów i nasadzeń. To umożliwia szybką reakcję i minimalizację strat.

4. Zrównoważone Zarządzanie: Dzięki naszym analizom, możemy dostarczyć wskazówek dotyczących zrównoważonego zarządzania roślinnością. Pomagamy optymalizować pielęgnację oraz podejmować świadome decyzje na temat przyszłego rozwoju terenów zielonych.

5. Szczegółowe Raporty: Po przeprowadzeniu inspekcji, otrzymasz kompleksowy raport zawierający wyniki analizy, zidentyfikowane problemy oraz zalecenia dotyczące dalszych działań.

6. Oszczędność Czasu i Kosztów: Kontrola drzewostanów i nasadzeń z wykorzystaniem dronów jest znacznie bardziej efektywna niż tradycyjne metody. Skraca czas inspekcji oraz minimalizuje ryzyko związane z interwencjami terenowymi.

Skip to content