Usługi Środowiskowe

Specjalistyczne badanie drzew

Nasza usługa oferuje kompleksowe i zaawansowane badania, które pozwalają na dokładne zrozumienie zdrowia, stabilności i potencjalnych zagrożeń dotyczących drzew na Twoim terenie. Dzięki naszym doświadczonym arborystom i wykorzystaniu najnowszych technologii, dostarczamy rzetelne dane, które pomogą Ci podjąć odpowiednie działania konserwacyjne i pielęgnacyjne.

Nasza oferta specjalistycznych badań drzew obejmuje:

1. Diagnoza chorób i szkodników: Nasza wykwalifikowana kadra ekspertów identyfikuje choroby i infestacje szkodników, które mogą wpływać na zdrowie i stabilność drzewa.

2. Ocena strukturalna drzewa: Przeprowadzamy szczegółową analizę stanu drzewa, uwzględniając ewentualne uszkodzenia, wady konstrukcyjne, rozszczepienia czy puste przestrzenie.

3. Badania korzeniowe: Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technik badania korzeni, jesteśmy w stanie ocenić kondycję i rozmieszczenie korzeni, co ma istotny wpływ na stabilność drzewa.

4. Przycinki i cięcia: W oparciu o nasze badania, rekomendujemy odpowiednie przycinki, które wspomogą zdrowy wzrost drzewa i minimalizują potencjalne zagrożenia.

5. Analiza stanu gleby: Badamy skład i jakość gleby, co pozwala zrozumieć, jakie czynniki mogą wpływać na zdrowie drzewa.

Diagnosta drzew badający drzewo podczas inwentaryzacji drzew i ocenie stanu zdrowotnego zadrzewień

Badanie tomografem soniczny

Nasza usługa badania drzew z wykorzystaniem tomografu sonicznego zapewnia dokładne, nieinwazyjne i precyzyjne analizy wewnętrznej struktury drzew, co pozwala na oszacowanie ich zdrowia, stabilności oraz wykrycie ukrytych uszkodzeń czy innych problemów.

Na czym polega badanie tomografem sonicznym?

Tomografia soniczna to innowacyjna metoda badania drzew, oparta na analizie prędkości propagacji fal dźwiękowych przez drewno. Dźwięki ultradźwiękowe wnikają w strukturę drzewa i odbijają się od różnych warstw drewna. Dzięki temu tworzy się trójwymiarowy obraz wnętrza drzewa, który pozwala na ocenę jakości i kondycji drewna bez konieczności wycinania próbek.

Nasza oferta badania drzew z wykorzystaniem tomografu sonicznego obejmuje:

1. Wykrywanie wewnętrznych wad: Tomografia soniczna pozwala na precyzyjne zlokalizowanie pustych przestrzeni, rozszczepień, czy ukrytych wewnętrznych uszkodzeń drzewa, które mogą negatywnie wpływać na jego stabilność i zdrowie.

2. Diagnoza chorób i szkodników: Badania tomograficzne pomagają identyfikować zmiany w drewnie, które mogą być spowodowane działaniem chorób lub infestacją szkodników, co umożliwia szybką reakcję i odpowiednie leczenie.

3. Ocena stanu zdrowotnego drzewa: Na podstawie uzyskanych danych, jesteśmy w stanie ocenić ogólny stan zdrowia drzewa, co pozwala na wczesne wykrycie problemów i podjęcie odpowiednich działań konserwacyjnych.

4. Minimalizacja ryzyka: Badania tomograficzne pozwalają na ocenę potencjalnego ryzyka związanego z konkretnym drzewem, co jest niezwykle ważne w celu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia.

 

 

Badanie tomografem soniczny

Inwentaryzacje drzew i krzewów

Nasza usługa inwentaryzacji drzew i krzewów zapewnia kompleksowe i dokładne zbieranie danych o roślinach w Twoim terenie lub otoczeniu. Inwentaryzacja ta ma na celu dostarczenie pełnego zestawienia informacji na temat drzew i krzewów, co pozwoli na lepsze zarządzanie terenem, ochronę środowiska, oraz podejmowanie właściwych decyzji dotyczących konserwacji i pielęgnacji roślin.

Główne korzyści naszej usługi inwentaryzacji drzew i krzewów:

 1. Kompleksowe dane: Nasza wykwalifikowana ekipa specjalistów przeprowadza szczegółowy przegląd i analizę wszystkich drzew i krzewów na danym terenie. Rejestrujemy takie dane, jak gatunek, wiek, wysokość, obwód, stan zdrowotny, oraz ewentualne zagrożenia.

 2. Planowanie i zarządzanie: Dane z inwentaryzacji pomagają w opracowaniu strategii zarządzania drzewami i krzewami. Dzięki temu można efektywniej planować przyszłe działania konserwacyjne, pielęgnacyjne i renowacyjne.

 3. Bezpieczeństwo i ochrona: Poznanie stanu zdrowotnego drzew i krzewów pozwala zidentyfikować potencjalne zagrożenia, takie jak obumarłe konary, choroby czy uszkodzenia. Dzięki temu można podjąć odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu minimalizacji ryzyka dla ludzi i mienia.

 4. Prawidłowe certyfikacje: Inwentaryzacja drzew i krzewów dostarcza rzetelnych danych, które są istotne przy ubieganiu się o odpowiednie certyfikacje i zezwolenia, zwłaszcza w przypadku obszarów chronionych czy wymagających szczególnej ochrony przyrodniczej.

 5. Planowanie zielonych przestrzeni: Posiadając kompletną listę gatunków drzew i krzewów oraz ich rozmieszczenie, można skuteczniej projektować zielone przestrzenie, parki, aleje czy ogrody, uwzględniając różnorodność roślin i ich rozmieszczenie.

Nasi specjaliści posiadają wiedzę i doświadczenie w przeprowadzaniu inwentaryzacji drzew i krzewów zgodnie z najwyższymi standardami. Dzięki tej usłudze będziesz miał kompletny obraz Twojego terenu, co pozwoli na efektywne zarządzanie i ochronę cennych drzew i krzewów, przyczyniając się do utrzymania zdrowego i estetycznego otoczenia.

Inwentaryzacja drzew

Inwentaryzacje i ekspertyzy przyrodnicze

Nasza usługa oferuje wszechstronne i zaawansowane rozwiązania, dzięki którym zyskasz pełen obraz różnorodności i wartości ekologicznej Twojego terenu. Dzięki naszemu doświadczeniu, zaangażowaniu oraz wykorzystaniu najnowszych technologii, jesteśmy w stanie dostarczyć dokładne i rzetelne dane, które pozwolą Ci lepiej zrozumieć i chronić przyrodę wokół siebie.

Nasza oferta inwentaryzacji i ekspertyz przyrodniczych obejmuje:

1. Inwentaryzacje flory i fauny: Nasza wysoko wykwalifikowana ekipa przeprowadza kompleksowe badania, które pozwalają na identyfikację występujących gatunków roślin i zwierząt oraz oszacowanie ich liczebności. Dzięki temu otrzymasz pełen obraz bioróżnorodności Twojego terenu.

2. Badania siedlisk przyrodniczych: Dokładnie analizujemy różnorodne siedliska, takie jak lasy, łąki, mokradła czy rzeki, oceniając ich stan i potencjał przyrodniczy. Na podstawie tych danych, proponujemy odpowiednie metody ochrony i zachowania walorów ekologicznych.

3. Ekspertyzy drzew: Nasza ekipa arborystyczna przeprowadza rzetelne ekspertyzy drzew, uwzględniając stan zdrowotny, wiek, oraz potencjalne zagrożenia. Te informacje pozwolą na właściwe zarządzanie zielenią, minimalizując ryzyko dla ludzi i mienia.

4. Planowanie ochrony przyrody: Na podstawie zgromadzonych danych, jesteśmy w stanie opracować spersonalizowane plany ochrony przyrody, uwzględniając unikalne cechy Twojego obszaru i spełniając Twoje cele dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

Inwentaryzacja dendrologiczna, inwentaryzacja drzew

Nadzór dendrologiczny

Nasza oferta zapewnia kompleksowy i profesjonalny nadzór nad drzewami, który jest niezwykle istotny dla ich zdrowia, bezpieczeństwa i odpowiedniej pielęgnacji. Dzięki naszym wykwalifikowanym arborystom i szerokiemu doświadczeniu, zapewniamy Ci spokój i pewność, że Twoje drzewa są pod stałą opieką i ochroną.

Nasza usługa nadzoru dendrologicznego obejmuje:

1. Regularne inspekcje drzew: Nasza ekipa regularnie przeprowadza kompleksowe inspekcje, weryfikując stan zdrowia i ogólną kondycję drzew. To pozwala na wczesne wykrycie potencjalnych zagrożeń i podjęcie odpowiednich działań prewencyjnych.

2. Ocena stabilności drzew: Dendrologiczny nadzór pozwala na ocenę stabilności drzew i wykrycie ewentualnych wad strukturalnych, które mogą stanowić zagrożenie dla otoczenia.

3. Diagnoza chorób i szkodników: Nasi wykwalifikowani arborystyczni eksperci identyfikują i diagnozują choroby oraz infestacje szkodników, aby podjąć odpowiednie leczenie i zabezpieczyć drzewa przed dalszym uszkodzeniem.

4. Pielęgnacja i przycinki: W ramach nadzoru dendrologicznego rekomendujemy odpowiednie metody pielęgnacji i przycinania drzew, aby wspomóc ich zdrowy wzrost i estetyczny wygląd.

5. Doradztwo i planowanie: Nasz zespół służy profesjonalnym doradztwem w zakresie ochrony i zarządzania drzewami, a także pomaga w opracowaniu długoterminowych planów pielęgnacji.

Przeglądy zadrzewień

Nasza usługa zapewnia kompleksowe badanie i ocenę stanu drzew na Twoim terenie, co pozwoli Ci zrozumieć, jakie działania pielęgnacyjne są wymagane, aby zachować zdrowie, bezpieczeństwo i estetykę zadrzewień. Dzięki naszemu doświadczeniu i zaangażowaniu, możesz mieć pewność, że Twoje drzewa są pod dobrą opieką.

Nasza oferta przeglądu zadrzewień obejmuje:

1. Dokładna analiza stanu zdrowia drzew: Nasza ekipa wykwalifikowanych arborystów przeprowadza rzetelne badania, identyfikując choroby, szkodniki, oraz inne potencjalne zagrożenia, które mogą wpływać na zdrowie i wygląd drzewa.

2. Ocena struktury i stabilności: Przegląd pozwala na ocenę struktury i stabilności drzewa, dzięki czemu możliwe jest wczesne wykrycie potencjalnych wad konstrukcyjnych i uniknięcie ewentualnych uszkodzeń lub wypadków.

3. Rekomendacje dotyczące pielęgnacji: Na podstawie przeprowadzonej analizy, udzielamy profesjonalnych rekomendacji odnośnie koniecznych prac pielęgnacyjnych, takich jak przycinanie, nawożenie czy inne działania zapobiegawcze.

4. Planowanie długofalowej pielęgnacji: Nasz przegląd pozwala na opracowanie spersonalizowanego planu długofalowej pielęgnacji drzew, aby zapewnić im zdrowy i estetyczny rozwój na przyszłość.

5. Minimalizacja ryzyka: Badanie zadrzewień pozwala na wczesne wykrycie potencjalnych zagrożeń, co minimalizuje ryzyko dla ludzi i mienia.

Specjalistyczne badanie drzew, inwentaryzacja drzew

Usługi Dronem

Kontrola upraw

Nasza usługa kontroli upraw to klucz do osiągnięcia zdrowych i obfitych plonów. Dzięki zaawansowanym technologiom i fachowej wiedzy, oferujemy kompleksową ocenę stanu Twoich upraw, umożliwiając wczesne wykrywanie zagrożeń i skuteczne działania naprawcze.

Co oferujemy:

1. Profesjonalna Diagnoza: Nasz doświadczony zespół przeprowadza szczegółową ocenę Twoich upraw, analizując m.in. stan roślin, gleby, nawożenie oraz obecność chorób i szkodników. Dzięki temu możemy zidentyfikować ewentualne problemy już na wczesnym etapie.

2. Wykrywanie Zagrożeń: Nasza zaawansowana technologia pozwala na monitorowanie różnorodnych wskaźników, takich jak wilgotność gleby, temperatura czy poziom nawożenia. Dzięki temu możemy wychwycić zagrożenia, takie jak choroby czy szkodniki, jeszcze przed ich rozprzestrzenieniem się.

3. Indywidualne Rozwiązania: Każda uprawa ma swoje specyficzne potrzeby. Dlatego oferujemy indywidualne rozwiązania, dopasowane do Twoich roślin i warunków. Nasz zespół doradców pomoże Ci wybrać najlepsze strategie ochrony i pielęgnacji.

4. Skuteczne Działania Naprawcze: W przypadku wykrycia zagrożeń, natychmiast podejmujemy skuteczne działania naprawcze. Dzięki naszym rekomendacjom, unikniesz rozwoju problemów i utraty plonów.

5. Regularne Raporty: Regularnie otrzymasz rzetelne raporty zawierające stan Twoich upraw, zidentyfikowane zagrożenia i podjęte działania. To pewność, że masz pełny wgląd i kontrolę nad swoimi plonami.

Nasz zespół to pasjonaci rolnictwa, dla których zdrowie Twoich upraw jest priorytetem. Wspólnie z nami osiągniesz najlepsze rezultaty, dbając o swoje plony na każdym etapie wzrostu.

Inspekcje farm wiatrowych

Nasza usługa inspekcji farm wiatrowych z wykorzystaniem dronów to nowoczesne podejście do monitorowania i analizy infrastruktury energetycznej. Dzięki zaawansowanym technologiom i doświadczeniu, zapewniamy kompleksową ocenę stanu turbin wiatrowych, umożliwiając szybką identyfikację potencjalnych problemów oraz precyzyjne działania naprawcze.

Co oferujemy:

1. Innowacyjne Rozwiązania: Wykorzystujemy drony wyposażone w zaawansowane kamery, które umożliwiają nam dokładną analizę struktury i stanu technicznego turbin wiatrowych. To pozwala nam wykryć nawet najmniejsze uszkodzenia czy awarie.

2. Szybka i Bezpieczna Inspekcja: Drony pozwalają na szybką i bezpieczną inspekcję turbin wiatrowych bez konieczności wchodzenia na konstrukcje. Dzięki temu ograniczamy ryzyko oraz czas potrzebny na przeprowadzenie weryfikacji.

3. Wczesne Wykrywanie Problemów: Nasze systemy pozwalają na dokładne monitorowanie stanu technicznego i pracy turbin wiatrowych. Dzięki temu możemy wykryć potencjalne problemy jeszcze przed ich nasileniem się, co minimalizuje ryzyko awarii i spadków wydajności.

4. Wyniki: Po przeprowadzeniu inspekcji otrzymasz szczegółowy film i zdjęcia zawierające informacje o stanie technicznym turbin, wykrytych problemach na podstawie czego będziesz mógł zaplanować konserwację bądź ewentualną naprawę.

5. Oszczędność Czasu i Kosztów: Nasza usługa pozwala na znaczne skrócenie czasu potrzebnego na inspekcje oraz minimalizuje koszty związane z koniecznością zatrzymywania turbin na dłuższy okres w celu przeglądów.

Nasz zespół specjalistów posiada wiedzę i doświadczenie potrzebne do dokładnej oceny stanu turbin wiatrowych. Wspólnie z nami zyskujesz pewność, że Twoja farm wiatrowa działa efektywnie i bezpiecznie, a wszelkie ewentualne problemy zostaną wykryte i naprawione na wczesnym etapie.

Usługi dla rolnictwa dron wykonujący pomiary nad polem upraw

Inspekcje farm fotowoltaicznych

Nasza usługa inspekcji farm fotowoltaicznych przy użyciu dronów to nowoczesne rozwiązanie, które umożliwia dokładne monitorowanie i ocenę efektywności instalacji fotowoltaicznych. Dzięki zaawansowanym technologiom i doświadczeniu, zapewniamy kompleksową ocenę stanu paneli słonecznych oraz szybką identyfikację potencjalnych problemów.

Co Oferujemy:

1. Zaawansowane Technologie: Wykorzystujemy drony wyposażone w specjalistyczne kamery termowizyjne oraz multispektralne, które pozwalają na dokładne analizy paneli słonecznych. Dzięki temu wykrywamy problemy związane z wydajnością czy uszkodzeniami, które są niewidoczne gołym okiem.

2. Szybka i Bezpieczna Inspekcja: Drony umożliwiają szybką i bezpieczną analizę dużych obszarów farm fotowoltaicznych bez konieczności ręcznej interwencji. To skraca czas inspekcji oraz minimalizuje ryzyko uszkodzeń.

3. Wczesne Wykrywanie Problemów: Dzięki naszym rozwiązaniom możemy identyfikować potencjalne problemy w pracy paneli słonecznych na wczesnym etapie. To pozwala na szybką interwencję i minimalizuje straty wynikające z utraty wydajności instalacji.

4. Szczegółowe Raporty: Po przeprowadzeniu inspekcji otrzymasz szczegółowy raport zawierający wyniki analizy, wykryte problemy oraz zalecenia dotyczące ewentualnych napraw.

5. Optymalizacja Efektywności: Nasza usługa pozwala na zwiększenie efektywności działania farm fotowoltaicznych poprzez identyfikację problemów wpływających na wydajność paneli słonecznych.

6. Oszczędność Czasu i Kosztów: Inspekcje z dronów są znacznie szybsze i bardziej efektywne niż tradycyjne metody. Pozwalają na skrócenie czasu inspekcji oraz minimalizację kosztów związanych z długotrwałymi interwencjami ręcznymi.

Dzięki naszemu doświadczeniu i zaawansowanym technologiom, możesz mieć pewność, że Twoja farma fotowoltaiczna działa efektywnie i osiąga maksymalne wyniki. Wspólnie z nami możesz skupić się na optymalizacji i zarządzaniu swoją instalacją, a wszelkie ewentualne problemy zostaną wykryte i rozwiązane na wczesnym etapie.

Mapowanie 3D i 2D terenu

Nasza zaawansowana technologia pozwala na precyzyjne i wszechstronne tworzenie map terenowych w formacie 3D oraz 2D. Dzięki temu, możemy dostarczyć Ci kompleksowych danych na temat topografii, struktury terenu, obiektów oraz innych istotnych informacji.

Jak działa nasza usługa mapowania 3D i 2D terenu z dronem?Zbieranie danych: Nasze drony wyposażone są w specjalistyczne kamery, które precyzyjnie rejestrują dane terenu. Drony przeprowadzają przeloty w określonych wzorcach, co pozwala na zebranie kompleksowych informacji.

 1. Cyfrowa obróbka: Po zebraniu danych, przystępujemy do ich cyfrowej obróbki. Dzięki zaawansowanemu oprogramowaniu, tworzymy mapy terenu w formacie 3D i 2D, które są precyzyjne i rzetelne.

 2. Mapy 3D: Nasza technologia pozwala na tworzenie realistycznych map terenu w formacie 3D, które umożliwiają łatwą wizualizację terenowych cech i detali.

 3. Mapy 2D: Oprócz map 3D, dostarczamy również mapy terenu w formacie 2D, które pozwalają na szczegółową analizę i interpretację danych.

 4. Analiza i interpretacja danych: Nasz zespół ekspertów analizuje zebrane dane i dostarcza Ci szczegółowe raporty oraz rekomendacje, które mogą być wykorzystane w różnych branżach i celach.

Kontrola drzewostanów, nasadzeń, upraw, terenów zielonych, zadrzewień, parków

Kamery multispektralne zamontowane do naszych dronów pozwalają na dokładne badanie drzew i roślinności. Umożliwia precyzyjne monitorowanie i ocenę stanu drzewostanów oraz nasadzeń. Dzięki temu, dostarczymy kompleksowe dane, które pomogą w podejmowaniu decyzji związanych z ochroną, zarządzaniem oraz pielęgnacją drzew i roślinności.

Nasza Ekspertyza:

1. Zaawansowana Technologia: Korzystamy z dronów wyposażonych w wysokojakościowe kamery i sensory, umożliwiające nam szczegółową analizę każdego drzewa czy rośliny. Nasza technologia pozwala na identyfikację potencjalnych zagrożeń i problemów wczesnym etapie.

2. Dokładne Mapowanie: Drony umożliwiają tworzenie dokładnych map terenu, na których widoczne są szczegóły dotyczące zdrowia i kondycji drzewostanów oraz nasadzeń. Dzięki temu możemy w precyzyjny sposób określić obszary wymagające specjalnej uwagi.

3. Wczesne Wykrywanie Problemów: Nasza usługa pozwala na wczesne wykrywanie chorób, uszkodzeń czy innych problemów dotyczących drzewostanów i nasadzeń. To umożliwia szybką reakcję i minimalizację strat.

4. Zrównoważone Zarządzanie: Dzięki naszym analizom, możemy dostarczyć wskazówek dotyczących zrównoważonego zarządzania roślinnością. Pomagamy optymalizować pielęgnację oraz podejmować świadome decyzje na temat przyszłego rozwoju terenów zielonych.

5. Szczegółowe Raporty: Po przeprowadzeniu inspekcji, otrzymasz kompleksowy raport zawierający wyniki analizy, zidentyfikowane problemy oraz zalecenia dotyczące dalszych działań.

6. Oszczędność Czasu i Kosztów: Kontrola drzewostanów i nasadzeń z wykorzystaniem dronów jest znacznie bardziej efektywna niż tradycyjne metody. Skraca czas inspekcji oraz minimalizuje ryzyko związane z interwencjami terenowymi.

Nasza misja to zachowanie i ochrona środowiska naturalnego. Dzięki nowoczesnym technologiom, nasza usługa pozwala na precyzyjną analizę roślinności, co przekłada się na zdrowsze i bardziej zrównoważone ekosystemy. Jesteśmy gotowi pomóc Ci w efektywnym zarządzaniu terenami zielonymi oraz podejmowaniu decyzji korzystnych dla natury.

Usługi dla rolnictwa

Szacowanie szkód łowieckich na polach i w sadach

Nasza zaawansowana technologia pozwala na dokładne i szybkie badanie terenu, co umożliwia precyzyjne oszacowanie zakresu szkód w wyniku działalności zwierzyny łownej. Dzięki naszym wykwalifikowanym ekspertom i nowoczesnemu sprzętowi, dostarczamy rzetelne dane, które są niezbędne dla właściwego rozliczenia i zarządzania szkodami.

Jak działa nasza usługa szacowania szkód łowieckich z dronem?

 1. Dokładna analiza terenu: Nasz dron wyposażony jest w zaawansowane kamery, które pozwalają na szczegółową analizę obszaru dotkniętego szkodami. Dzięki temu możemy dokładnie określić zakres i rozmiar szkód, jakie wyrządziła zwierzyna łowna.

 2. Szybki i efektywny monitoring: Drony umożliwiają szybki przegląd terenu, co pozwala na natychmiastowe zidentyfikowanie obszarów, które wymagają szczegółowego badania.

 3. Precyzyjne pomiary: Nasz zespół dokonuje pomiarów, które pozwalają na oszacowanie wartości strat i uszkodzeń na terenie. Dzięki temu możemy dostarczyć dokładne raporty, które będą stanowiły solidną podstawę dla roszczeń ubezpieczeniowych i innych celów związanych z rekompensatami.

 4. Profesjonalne raporty: Po przeprowadzeniu analizy, dostarczamy naszym klientom szczegółowe raporty zawierające obraz szkód, dane pomiarowe oraz rekomendacje dotyczące dalszych działań.                                       

Kontrola upraw z wykorzystaniem kamer multispektralnych

Wykorzystanie dronów pozwala na precyzyjne badanie i monitorowanie upraw rolniczych w sposób szybki, skuteczny i nieinwazyjny, dzięki temu możemy dostarczyć Ci dokładne i rzetelne informacje na temat stanu roślinności. Pozwali to na podejmowanie trafnych decyzji związanych z uprawą, optymalizacją agrotechniki i maksymalizacją plonów.

Nasza oferta kontroli upraw dronem multispektralnym obejmuje:

1. Badanie spektralne roślinności: Drony wyposażone w kamery multispektralne są w stanie zbierać dane z różnych zakresów pasm (pasmo zielone, czerwone, krawędź czerwieni, bliskie podczerwieni), co pozwala na analizę zdrowia roślin i ich potencjału plonowania.

2. Wykrywanie stresu roślin: Nasza technologia multispektralna pozwala na wczesne wykrywanie oznak stresu roślin, takich jak niedobory wodne czy infekcje, co pozwala na szybką reakcję i odpowiednie działania.

3. Ocena stanu gleby: Drony multispektralne mogą również analizować stan gleby, dostarczając informacji o jej strukturze, wilgotności, i składzie chemicznym, co jest istotne dla optymalizacji nawożenia i zarządzania glebą.

4. Mapowanie upraw: Nasza technologia umożliwia tworzenie szczegółowych map upraw, które pozwalają na identyfikację obszarów z potencjalnymi problemami lub potrzebujących szczególnej uwagi.

5. Profesjonalne raporty i analizy: Po zakończeniu lotu dronowego, dostarczamy naszym klientom szczegółowe raporty i analizy, zawierające dokładne dane i rekomendacje.

Bieżący monitoring upraw i sadów

Nasza usługa bieżącego monitoringu upraw i sadów to nieodzowne narzędzie w trosce o Twoje plony. Dzięki zaawansowanym technologiom oraz doświadczeniu w rolnictwie, zapewniamy ciągły nadzór nad Twoimi uprawami na każdym etapie wzrostu.

Co oferujemy:

1. Śledzenie Wzrostu i Rozwoju: Nasza zaawansowana technologia pozwala na monitorowanie wzrostu i rozwoju Twoich roślin w czasie rzeczywistym. Dzięki temu możemy wychwycić nawet najdrobniejsze zmiany, umożliwiając reakcję na ewentualne problemy przed ich eskalacją.

2. Wykrywanie Zagrożeń: Nasz system analizuje różnorodne wskaźniki, takie jak wilgotność gleby, temperaturę, czy poziom nawożenia, aby identyfikować potencjalne zagrożenia, takie jak choroby czy szkodniki. Dzięki temu możemy szybko podjąć odpowiednie działania, minimalizując straty.

3. Indywidualne Doradztwo: Monitorując Twoje uprawy, nie jesteś pozostawiony sam sobie. Nasz zespół ekspertów oferuje indywidualne doradztwo i rekomendacje, dostosowane do specyfiki Twoich roślin. To pewność, że podejmujesz najlepsze decyzje dla zdrowia i plonów swoich upraw.

4. Optymalizacja Zasobów: Dzięki bieżącemu monitorowaniu możemy dostosować ilość wody, nawożenia oraz innych zasobów do aktualnych potrzeb Twoich roślin. To efektywne podejście, które przekłada się na oszczędność kosztów i zminimalizowanie wpływu na środowisko.

5. Rzetelne Raportowanie: Regularnie otrzymasz rzetelne raporty dotyczące stanu Twoich upraw, zawierające istotne informacje i rekomendacje. Dzięki nim masz pełny wgląd i kontrolę nad swoimi plonami, bez względu na to, gdzie się znajdujesz.

Nasz bieżący monitoring to nie tylko narzędzie, to partnerskie podejście do Twoich plonów. Dbamy o Twoje uprawy tak, jakby były naszymi własnymi. Razem z nami masz pewność, że Twoje plony są w najlepszych rękach.

Szacowanie szkód rolniczych( susze, powodzie)

Nasza usługa szacowania szkód rolniczych to skuteczne wsparcie w obliczu ekstremalnych zjawisk przyrodniczych, takich jak susza czy powódź. Wraz z doświadczonym zespołem ekspertów, stawiamy się na pierwszej linii obrony dla rolników i gospodarstw, które ucierpiały z powodu tych klęsk.

Nasze podejście obejmuje:

1. Precyzyjne Pomiarowe Techniki: Wykorzystujemy zaawansowane technologie pomiarowe, takie jak tomograf soniczny oraz innowacyjne metody inwentaryzacji, aby dokładnie określić rozmiar szkód w Twoich uprawach. To pozwala nam dostarczyć ciężar dowodów, które są istotne w przypadku starania się o odszkodowania i rekompensaty.

2. Odbudowa i Ochrona: Nasze raporty szacunkowe nie są tylko dokumentami liczbowymi. Opierając się na nich, możemy doradzić efektywne kroki w kierunku odbudowy i ochrony Twoich upraw. Nasz doświadczony zespół będzie z Tobą krok po kroku, zapewniając merytoryczne wsparcie w trudnych momentach.

3. Wsparcie w Procesach Prawnych: W przypadku sporów z ubezpieczycielami lub instytucjami rządowymi, nasza wiedza i dokładność mogą okazać się kluczowe. Pomagamy w przygotowaniu dokumentacji i analizach, które potwierdzą skalę strat, zwiększając szanse na uzyskanie należnych odszkodowań.

Wierzymy, że w trudnych momentach potrzebujesz nie tylko rzetelnej oceny, ale także wsparcia i profesjonalizmu. To, co robimy, ma na celu minimalizację strat oraz długofalowe zabezpieczenie Twoich upraw. Jesteśmy tu, by pomóc Ci stawić czoła nieprzewidywalnym wyzwaniom natury.

Skip to content